pielijušā jūlija fotoreportāža

Papildinot “pielijušās vasaras piezīmes nr.3”.

Gaujas gleznas, mākoņu arpēdžijas, gumijas zābaku pastaigas, darbarūķu padarītais, ziedu krāsas un pļavu smarža.